Villkor för att använda Brottsportalen
.

Användarvillkor

Villkor för användare uppgraderad med GDPR

Läs igenom nogaDessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller för dig som tar del av Brottsportalen www.brottsportalen.se (inkl. mobila webbsidor), och i mobila applikationer. Tjänsten tillhandahålls av Brottsportalen i Sverige AB, organisationsnummer 556995-9496 (“vi”, “oss” eller ”Brottsportalen”). Vi uppmanar dig att läsa villkoren genomförligt och noggrant.

Genom att på något vis producera innehåll på www.brottsportalen.se visar du att du har läst, förstått och förbinder dig att följa dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra, redigera, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor när som helst och utan förbehåll. På denna plats kommer de nya villkoren att finnas uppe, med datum som anger när villkoren senast reviderades. Din fortsatta användning av Brottsportalen efter att villkoren har reviderats påvisar att du accepterar de nya användarvillkoren. Om du inte godkänner villkoren, skall du inte försöka att producera innehåll på webbplatsen. Det ligger på ditt ansvar att kontrollera webbplatsen för att se om det har skett förändringar i dessa villkor.

Användaruppgifter och kontosäkerhetFör att köpa eller beställa tjänsterna krävs att du fyllt 18 år. När du använder den här webbplatsen samtycker du att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information om dig själv. Dessutom skall du upprätthålla en hög säkerhet för ditt lösenord och övrig registreringsinformation. Du själv är ytterst ansvarig för all användning av ditt användarkonto och den information som på olika vis produceras utifrån detta konto.

Äganderätter.Inget innehåll på Brottsportalen får modifieras, kopieras, distribueras, gestaltas, återges, överföras, publiceras eller på något sätt säljas utan Brottsportalens skriftliga medgivande. Du är beviljad att nyttja webbplatsen för personligt icke kommersiellt bruk förutsatt att du respekterar upphovsrätten.


Användarbeteende.Du förstår att webbplatsen är till för din personliga användning. Du står för, garanterar och accepterar att inget material som postas från ditt konto bryter mot rättigheterna för någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, marknadsföring eller andra personliga rättigheter och äganderätter, eller innehålla på annat sätt olagligt material.

Du accepterar att inte använda tjänsten för att:– Ladda upp och på olika sätt tillhandahålla information som skulle kunna uppmuntra eller ge instruktioner för kriminella förseelser, eller som skulle kunna bryta mot nationell lag.
– Göra privat information om någon annan än dig själv offentligt tillgänglig på webbplatsen, inklusive adresser, telefonnummer, e-postadresser, personnummer och kreditkortsnummer.
– Ladda upp, dela, lagra eller på andra vis tillhandahålla innehåll som Brottsportalen anser är hotfullt, kränkande, provocerande, vulgärt, rasistiskt, etniskt kränkande eller som på olika sätt anses som anstötliga intrång i människors privatliv.
– Hota eller trakassera andra användare.
– Försöka att få tillgång till skyddade uppgifter på webbplatsen.
– Låtsas vara en person, företag eller myndighet eller på annat vis vilseleda information om dig själv och din tillhörighet till annan person, företag eller myndighet.
– Användning av, eller försök att använda någon annans konto på webbplatsen.
– Ladda upp oönskad och obehörig reklam på webbplatsen.
– På ett olagligt sätt försöka att skada, överbelasta eller på andra sätt försämra webbplatsen.
– Använda externa automatiserade script för att samla in information från tjänsten.


Eget innehåll som publiceras.Du är ensam ansvarig för bilder, meddelanden, text, information och annat innehåll som du lägger upp på tjänsten. Du får inte överföra eller dela innehåll på sidan som du inte har skapat själv eller på annat sätt har behörighet till att publicera. Du förstår och godkänner att Brottsportalen kan ta bort vilket innehåll som helst som har publicerats av dig som användare, efter eget godtycke och utan att behöva informera om specifik anledning. Du ansvarar själv för att skapa säkerhetskopior av information som du publicerar på Brottsportalen ifall att information skulle tas bort eller på annat sätt försvinna. När du laddar upp offentligt innehåll på Brottsportalen beviljar du Brottsportalen att använda, kopiera och göra utdrag från sådant eget innehåll. Om du tar bort eget innehåll finns detta fortfarande arkiverat internt hos Brottsportalen. Du behåller full äganderätt till allt ditt innehåll.

Brottsportalen har tillåtelse att publicera och använda bilderna som du har valt att efterlysa, i syfte för att matcha och hitta saker på olika media samt sociala media.

Innehåll från tredjeparts.Webbplatsen kan innehålla länkar till andra externa webbplatser eller annat innehåll eller objekt som läses in från tredje parts webbplatser. Vi är inte ansvariga för tredje parts webbplatser som kan nås via Brottsportalen. Om du väljer att lämna webbplatsen till förmån för en länk gör du det på egen risk och är medveten om att dessa villkor inte längre gäller.

MedlemskapInom ramen för Tjänsterna erbjuder vi flera medlemskap utan bindningstid och tillgång till flera tjänster, mer information och erbjudanden finner du på vår hemsida brottsportalen.se
Tjänsten levereras till dess du säger upp den. Medlemskap genom månadsbetalning har ingen bindningstid. Om du vill avbryta meddela tre arbetsdagar innan nästa betalningsperiod. Med betalperiod avses i dessa villkor det faktureringsintervall som du har valt avseende din betalning för tjänsten (t.ex. månatligen eller årligen).

BETALNING

Betalning av tjänsten genomförs genom Brottsportalense samarbetspartner Dibs eller liknande tjänst. Betalning kan ske med Swish kan förekomma. Du kan välja att dela upp betalningen av våra tjänster men produkter betalas vi ett tillfälle. Vi tillämpar förskottsbetalning och du kan välja att betala genom kortbetalning. Beloppet kan i vissa fall avvika från avtalat pris på grund av att ditt medlemskap påbörjas mitt i en kalendermånad. Vid utebliven betalning har Brottsportalen rätt att stänga och radera innehållet i ditt digitala kassaskåp. Alla priser och avgifter som anges är inklusive moms. Har du ett medlemskap utanför Sverige vill Brottsportalen dock göra dig uppmärksam på att moms utgår i enlighet med den momssats som gäller i Sverige.

Kampanjer, där en provtid är utan kostnad övergår sedan till automatisk betalning om inget annat avtalats. Önskar ni inte fortsätta efter provtiden är det bara att avsluta. Tjänsten är utan bindningstid.

FakturaköpVid betalning genom pappersfaktura, gäller endast produkter från e-handeln. som skickas till vald fakturaadress tillkommer en fakturaavgift på fyrtiofem (45) SEK per faktura.

KortbetalningOm du vill betala Tjänsten via betalkort väljer du detta betalsätt vid köptillfället.


Betalning med Swish

Kan du välja när du köper produkter samt vid speciella tillfällen som mässor, demonstrationer och liknande.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att frånträda avtalet avseende tjänsten du beställt inom fjorton (14) dagar från den dag då du fick tillgång till Tjänsten (den så kallade ångerfristen). Om du utnyttjar din ångerrätt inom ångerfristen förbehåller sig Brottsportalen emellertid rätten att debitera dig för den tid du varit medlem. Vill du använda din ångerrätt kontaktar du Brottsportalen via mail info@brottsportalen.se

Ångerrätt av produktFörköp av så produkt gäller utöver ovanstående att du har rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag du mottagit varan (den så kallade ångerfristen). Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela Brottsportalen innan ångerfristens slut.
Returnera varan, inklusive alla tillbehör, i obruten originalförpackningen tillsammans med följesedeln, retursedeln samt returformuläret inom fjorton (14) dagar från den dag du meddelat Brottsportalen om att du avser utnyttja din ångerrätt till adressen som anges nedan. Du står själv för returfrakten. Returadress: Brottsportalen i Sverige AB Box 1554 411 41 Göteborg

Betalningsvillkor endast betalande medlemmar(1) Genom att ingå Användaravtalet förbinder sig medlem att till Brottsportalen erlägga betalning för fasta och periodiskt återkommande avgifter och arvoden som anges på Webbplatsen eller som Användaren på annat sätt får meddelande om samt eventuella skatter och andra avgifter och arvoden förknippade därmed. Betalning skall ske genom giltigt kreditkort eller annan betalningsform som från tid till annan godkänns av Brottsportalen. Varje gång Användaren använder Produkterna och Tjänsterna bekräftar Användaren på nytt att Användaren är införstådd med och accepterar dessa Betalningsvillkor.

(2) Efter att Användaren ingått Användaravtalet kommer Användarens kreditkort eller överenskommet konto som tillhör Användaren att automatiskt debiteras vid faktureringsperiodens början och vid påbörjandet av varje kommande faktureringsperiod(vid sådana eller annan tid som företaget bestämmer, förutsatt att Brottsportalen meddelar Användaren om ändringar i betalningsintervall genom att publicera de ändringar i villkoren på hemsidan eller på annat sätt meddela användaren), såvida inte Användaren säger upp Användaravtalet före ingången av sådan förnyelseperiod. Avgiften för kommande faktureringsperioder kommer att bli densamma som för tidigare period förutom i fall (i) då Användaren varit berättigad till rabatt men inte längre är berättigad till sådan rabatt, eller (ii) om avgiften ändras till följd av förändrad betalningsperiod för Användaren.

(3) Om Användaren gjort överenskomna förskottsinbetalningar för ett flertal perioder eller om Användaren varit berättigad till rabatterat pris men inte längre är berättigad till sådan rabatt, kommer Användarens prenumeration vid ingången av en förnyelseperiod att automatiskt förnyas till Brottsportalens standardpris och för standardperiod (vanligtvis en månad). Om Brottsportalen erbjuder möjlighet till överenskomna förskottsinbetalningar vid denna tidpunkt och Användaren önskar teckna sig för ytterligare förskottsinbetalningar, skall Användaren underrätta Brottsportalen härom före utgången av den innevarande perioden för vilken Användaren tidigare betalat.

(4) Om Användaren säger upp Användaravtalet kort före utgången av en faktureringsperiod och av förbiseende faktureras för nästkommande period, skall Användaren omedelbart kontakta Webbplatsens Kundtjänst för återbetalning av sådana avgifter. Om Användaren använder Produkterna och Tjänsterna under den nästkommande perioden äger Användaren inte rätt till återbetalning.

(5) Avgifter och arvoden återbetalas inte, med undantag av nedanstående:

* (i) Användaren erlagt överenskomna förskottsinbetalningar för flera perioder och beslutar att avbeställa under sådan förbetald period. I sådant fall kommer Brottsportalen att återbetala eventuell mellanskillnad mellan det inbetalda beloppet och det belopp som skulle ha erlagts enligt Brottsportalen vid den tiden gällande standardprislista, och inte enligt det specialpris som erbjöds vid prenumerationstillfället;
* (ii) Användarens prenumeration upphör före utgången av en period som Användaren erlagt betalning för, på grund av att Användaren inte uppfyller de krav som anges i Användaravtalet, i vilket fall Brottsportalen skall återbetala sådant belopp för outnyttjad period i enlighet med Brottsportalen från tid till annan gällande återbetalningspolicy (med undantag för eventuella fasta startarvoden); eller
* (iii) Brottsportalen säger upp Användaravtalet av andra skäl än de ovannämnda eller av skäl som anges i Användaravtalet före utgången av en period som Användaren har erlagt betalning för, varvid Brottsportalen skall återbetala belopp för sådan outnyttjad period enligt en pro rata basis (med undantag för fasta startarvoden).

(6) I dessa Betalningsvillkor avser termen ”Användaravtalet” det avtal om prenumeration på produkter och/eller tjänster från Brottsportalen som dessa Betalningsvillkor utgör en bilaga till. Alla andra definierade termer som används i dessa betalningsvillkor skall ha den betydelse som anges i Användaravtalet.

Brottsportalens ansvar.

Även om regler för användande och beteende är satta så är Brottsportalen inte ansvariga för vad användare laddar upp, överför eller delar på webbplatsen. Brottsportalen är inte heller ansvariga för oanständigt, olagligt och på andra vis stötande innehåll som kan skådas på webbplatsen. Brottsportalen äger inte ansvar för uppförande av någon användare av tjänsten eller webbplatsen. Brottsportalen åtar sig inte heller ansvaret för fel i tjänst, försummelser eller andra typer av avbrott i tjänst. Under inga omständigheter är Brottsportalen ansvarigt för förlust och skador av användarmaterial eller personlig skada medförd av någons användande av användare genererat material på webbplatsen.

>Brottsportalens personuppgiftspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

Förutsättningar för att du ska kunna använda Brottsportalens tjänster

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av Brottsportalen tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor.

GDPR

Genom att acceptera denna personuppgiftspolicy som är en integrerad del av Användarvillkoren för Brottsportalen samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från annonsering och att i övrigt använda Tjänsterna.

Vi ansvarar tillsammans för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsterna då vi gemensamt bestämmer ändamålen med och metoderna för behandlingen.

Allmänt om GDPRFrån den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

Beskrivning av GDPRGDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som medlem skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

Vad är en personuppgift?En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Vem är Personuppgiftsansvarig?Brottsportalen har övergripande personuppgiftsansvar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Hur lagrar vi dina Personuppgifter?Vår sajt hanterar förhållandevis stora mängder persondata. Om du inte väljer att samtycka till medlemskap och inte utför en aktiv handling inom 12 månader, kommer dina personuppgifter att gallras bort från våra system.
Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Brottsportalen kommer inte att ta in och samla data om känsliga uppgifter. De uppgifter som är vanliga uppgifter kan vi ta del av. Är det som du registrerar på ”mina sidor” d.v.s. namn, adress, mejl, telefonnummer, ålder och kön. Vi kan även se betalningar och vilken typ av medlemskap du har och det krävs bl.a. för vår bokföring.

Så fungerar det:Brottsportalen måste godkänna allt som publiceras av dig som medlem/användare på hemsidan. En efterlysning måste därför godkännas av Brottsportalen innan den publiceras och efterlyses på Brottsportalens och andra sajter samt sociala medier. Även när den är beställd av dig som medlem. Du som medlem har alltid rätt att få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig, dock kan vi ej ta fram uppgifter på innehåll från ditt kassaskåp eller din egna korrespondens eftersom det är skyddat med ditt egna lösenord. Vi kan endast få information om vilken nivå eller lagringsutrymme du har i ditt digitala kassaskåp, allt för din säkerhet.

Vad sker vid en Personuppgiftsincident?Om Brottsportalen får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

PersonuppgiftsbiträdesavtalBrottsportalen har personuppgiftsbiträdesavtal med It leverantörer.

Brottsportalen har personuppgiftsbiträdesavtal med speditionsleverantörer.

Brottsportalen har personuppgiftsbiträdesavtal med produktleverantörer.

Vad är ett Registerutdrag?Du har rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i vårt system.

Så fungerar det:Du har som har ingått i ett medlemsavtal med Brottsportalen har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.

Kan ni radera mig ur era system?Du som har ingått i ett medlemsavtal med Brottsportalen har rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade.

Så fungerar det:Du som har ingått ett kundavtal med Brottsportalen har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Hur fungerar GDPR i praktiken?Brottsportalen har redan infört eller kommer att införa nödvändiga funktioner för att administratörer i våra datasystem senast den 25 maj 2018 ska kunna hantera alla GDPR-förfrågningar och begäranden ifrån dig (eller instruera användaren i hur denne själva kan använda funktionerna).

• Registerutdrag – Alla som har ingått i ett kundavtal med Brottsportalen kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade. Personuppgifter i fält, fritext, och som kan identifiera dig som medlem lämnas ut. Begäran görs till info@brottsportalen.se

• Informationsunderhåll – För att ändra dina personuppgifter som finns lagrade om dig, ändrar du själv enkelt på mina sidor. Fungerar inte det vänder du dig till info@brottsportalen.se för hjälp.

• Erbjudanden och e-post – Du som valt att registrera dig som medlem i Brottsportalen kommer att få våra erbjudande via epost eller SMS.

Brottsportalen har även rätt att inom ett (1) år efter att du varit aktiv och nyttjat våra tjänster marknadsföra oss mot dig i rimlig utsträckning utan ett samtycke, detta med den rättsliga grunden intresseavvägning.

• Om du har ingått i ett medlemsavtal med Brottsportalen kan du välja att bli borttagen från valda system eller som helhet. Du kan avregistrera dig själv på ”Mina sidor”, fungerar inte det hjälper vi dig men då får du mejla avsluta@brottsportalen.se.

Uppdaterat användarvillkor 2018-05-24