Villkor för att använda Brottsportalen
.

Användarvillkor

Villkor för användare.Läs igenom noga

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller för dig som tar del av Brottsportalen www.brottsportalen.se (inkl. mobila webbsidor), och i mobila applikationer. Tjänsten tillhandahålls av Brottsportalen i Sverige AB, organisationsnummer 556995-9496 (“vi”, “oss” eller ”Brottsportalen”). Vi uppmanar dig att läsa villkoren genomförligt och noggrant.

Genom att på något vis producera innehåll på www.brottsportalen.se visar du att du har läst, förstått och förbinder dig att följa dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra, redigera, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor när som helst och utan förbehåll. På denna plats kommer de nya villkoren att finnas uppe, med datum som anger när villkoren senast reviderades. Din fortsatta användning av Brottsportalen efter att villkoren har reviderats påvisar att du accepterar de nya användarvillkoren. Om du inte godkänner villkoren, skall du inte försöka att producera innehåll på webbplatsen. Det ligger på ditt ansvar att kontrollera webbplatsen för att se om det har skett förändringar i dessa villkor.

Användaruppgifter och kontosäkerhet

För att köpa eller beställa tjänsterna krävs att du fyllt 18 år. När du använder den här webbplatsen samtycker du att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information om dig själv. Dessutom skall du upprätthålla en hög säkerhet för ditt lösenord och övrig registreringsinformation. Du själv är ytterst ansvarig för all användning av ditt användarkonto och den information som på olika vis produceras utifrån detta konto.

Äganderätter.

Inget innehåll på Brottsportalen får modifieras, kopieras, distribueras, gestaltas, återges, överföras, publiceras eller på något sätt säljas utan Brottsportalens skriftliga medgivande. Du är beviljad att nyttja webbplatsen för personligt icke kommersiellt bruk förutsatt att du respekterar upphovsrätten.

Användarbeteende.

Du förstår att webbplatsen är till för din personliga användning. Du står för, garanterar och accepterar att inget material som postas från ditt konto bryter mot rättigheterna för någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, marknadsföring eller andra personliga rättigheter och äganderätter, eller innehålla på annat sätt olagligt material.

Du accepterar att inte använda tjänsten för att:
– Ladda upp och på olika sätt tillhandahålla information som skulle kunna uppmuntra eller ge instruktioner för kriminella förseelser, eller som skulle kunna bryta mot nationell lag.
– Göra privat information om någon annan än dig själv offentligt tillgänglig på webbplatsen, inklusive adresser, telefonnummer, e-postadresser, personnummer och kreditkortsnummer.
– Ladda upp, dela, lagra eller på andra vis tillhandahålla innehåll som Brottsportalen anser är hotfullt, kränkande, provocerande, vulgärt, rasistiskt, etniskt kränkande eller som på olika sätt anses som anstötliga intrång i människors privatliv.
– Hota eller trakassera andra användare.
– Försöka att få tillgång till skyddade uppgifter på webbplatsen.
– Låtsas vara en person, företag eller myndighet eller på annat vis vilseleda information om dig själv och din tillhörighet till annan person, företag eller myndighet.
– Användning av, eller försök att använda någon annans konto på webbplatsen.
– Ladda upp oönskad och obehörig reklam på webbplatsen.
– På ett olagligt sätt försöka att skada, överbelasta eller på andra sätt försämra webbplatsen.
– Använda externa automatiserade script för att samla in information från tjänsten.

Eget innehåll som publiceras.

Du är ensam ansvarig för bilder, meddelanden, text, information och annat innehåll som du lägger upp på tjänsten. Du får inte överföra eller dela innehåll på sidan som du inte har skapat själv eller på annat sätt har behörighet till att publicera. Du förstår och godkänner att Brottsportalen kan ta bort vilket innehåll som helst som har publicerats av dig som användare, efter eget godtycke och utan att behöva informera om specifik anledning. Du ansvarar själv för att skapa säkerhetskopior av information som du publicerar på Brottsportalen ifall att information skulle tas bort eller på annat sätt försvinna. När du laddar upp offentligt innehåll på Brottsportalen beviljar du Brottsportalen att använda, kopiera och göra utdrag från sådant eget innehåll. Om du tar bort eget innehåll finns detta fortfarande arkiverat internt hos Brottsportalen. Du behåller full äganderätt till allt ditt innehåll.

Innehåll från tredjeparts.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra externa webbplatser eller annat innehåll eller objekt som läses in från tredje parts webbplatser. Vi är inte ansvariga för tredje parts webbplatser som kan nås via Brottsportalen. Om du väljer att lämna webbplatsen till förmån för en länk gör du det på egen risk och är medveten om att dessa villkor inte längre gäller.

Brottsportalens ansvar.

Även om regler för användande och beteende är satta så är Brottsportalen inte ansvariga för vad användare laddar upp, överför eller delar på webbplatsen. Brottsportalen är inte heller ansvariga för oanständigt, olagligt och på andra vis stötande innehåll som kan skådas på webbplatsen. Brottsportalen äger inte ansvar för uppförande av någon användare av tjänsten eller webbplatsen. Brottsportalen åtar sig inte heller ansvaret för fel i tjänst, försummelser eller andra typer av avbrott i tjänst. Under inga omständigheter är Brottsportalen ansvarigt för förlust och skador av användarmaterial eller personlig skada medförd av någons användande av användare genererat material på webbplatsen.

Rättigheter

Vi har rätt att ge information om Brottsportalen, samarbetspartners och kommersiella budskap till användarna via e-post, SMS och andra kommunikationssätt. Kunden har rätt att tacka nej till utskick från Brottsportalen genom att avbeställa detta under ”Mina sidor”.

Medlemskap

Inom ramen för Tjänsterna erbjuder vi följande medlemskap utan bindningstid och tillgång till följande tjänster
*
Tjänsten levereras till dess du säger upp den. Medlemskap genom månadsbetalning har ingen bindningstid. Om du vill avbryta meddela tre arbetsdagar innan nästa betalningsperiod. Med betalperiod avses i dessa villkor det faktureringsintervall som du har valt avseende din betalning för tjänsten (t.ex. månatligen eller årligen).

BETALNING

Betalning av tjänsten genomförs genom Brottsportalense samarbetspartner Dibs. Du kan välja att dela upp betalningen av våra tjänster men produkter betalas vi ett tillfälle. Vi tillämpar förskottsbetalning och du kan välja att betala genom kortbetalning. Beloppet kan i vissa fall avvika från avtalat pris på grund av att ditt medlemskap påbörjas mitt i en kalendermånad. Vid utebliven betalning har Brottsportalen rätt att stänga och radera innehållet i ditt virtuella kassaskåp. Alla priser och avgifter som anges är inklusive moms. Har du ett medlemskap utanför Sverige vill Brottsportalen dock göra dig uppmärksam på att moms utgår i enlighet med den momssats som gäller i Sverige.

Kampanjer, där en provtid är utan kostnad övergår sedan till automatisk betalning om inget annat avtalats. Önskar ni inte fortsätta efter provtiden är det bara att avsluta. Tjänsten är utan bindningstid.

Fakturaköp

Vid betalning genom pappersfaktura, gäller endast produkter från e-handeln. som skickas till vald fakturaadress tillkommer en fakturaavgift på tjugofem (25) SEK per faktura.

Kortbetalning

Om du vill betala Tjänsten via betalkort väljer du detta betalsätt vid köptillfället.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att frånträda avtalet avseende tjänsten du beställt inom fjorton (14) dagar från den dag då du fick tillgång till Tjänsten (den så kallade ångerfristen). Om du utnyttjar din ångerrätt inom ångerfristen förbehåller sig Brottsportalen emellertid rätten att debitera dig för den tid du varit medlem. Vill du använda din ångerrätt kontaktar du Brottsportalen via mail info@brottsportalen.se

Ångerrätt av produkt

Förköp av så produkt gäller utöver ovanstående att du har rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag du mottagit varan (den så kallade ångerfristen). Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela Brottsportalen innan ångerfristens slut. Så snart Brottsportalen en bekräftelse skickas till dig.

Returnera varan, inklusive alla tillbehör, i obruten originalförpackningen tillsammans med följesedeln, retursedeln samt returformuläret inom fjorton (14) dagar från den dag du meddelat Brottsportalen om att du avser utnyttja din ångerrätt till adressen som anges nedan. Du står själv för returfrakten. Returadress: Brottsportalen i Sverige AB Box 1554 411 41 Göteborg

Betalningsvillkor endast betalande medlemmar

(1) Genom att ingå Användaravtalet förbinder sig medlem att till Brottsportalen erlägga betalning för fasta och periodiskt återkommande avgifter och arvoden som anges på Webbplatsen eller som Användaren på annat sätt får meddelande om samt eventuella skatter och andra avgifter och arvoden förknippade därmed. Betalning skall ske genom giltigt kreditkort eller annan betalningsform som från tid till annan godkänns av Brottsportalen. Varje gång Användaren använder Produkterna och Tjänsterna bekräftar Användaren på nytt att Användaren är införstådd med och accepterar dessa Betalningsvillkor.

(2) Efter att Användaren ingått Användaravtalet kommer Användarens kreditkort eller överenskommet konto som tillhör Användaren att automatiskt debiteras vid faktureringsperiodens början och vid påbörjandet av varje kommande faktureringsperiod(vid sådana eller annan tid som företaget bestämmer, förutsatt att Brottsportalen meddelar Användaren om ändringar i betalningsintervall genom att publicera de ändringar i villkoren på hemsidan eller på annat sätt meddela användaren), såvida inte Användaren säger upp Användaravtalet före ingången av sådan förnyelseperiod. Avgiften för kommande faktureringsperioder kommer att bli densamma som för tidigare period förutom i fall (i) då Användaren varit berättigad till rabatt men inte längre är berättigad till sådan rabatt, eller (ii) om avgiften ändras till följd av förändrad betalningsperiod för Användaren.

(3) Om Användaren gjort överenskomna förskottsinbetalningar för ett flertal perioder eller om Användaren varit berättigad till rabatterat pris men inte längre är berättigad till sådan rabatt, kommer Användarens prenumeration vid ingången av en förnyelseperiod att automatiskt förnyas till Brottsportalens standardpris och för standardperiod (vanligtvis en månad). Om Brottsportalen erbjuder möjlighet till överenskomna förskottsinbetalningar vid denna tidpunkt och Användaren önskar teckna sig för ytterligare förskottsinbetalningar, skall Användaren underrätta Brottsportalen härom före utgången av den innevarande perioden för vilken Användaren tidigare betalat.

(4) Om Användaren säger upp Användaravtalet kort före utgången av en faktureringsperiod och av förbiseende faktureras för nästkommande period, skall Användaren omedelbart kontakta Webbplatsens Kundtjänst för återbetalning av sådana avgifter. Om Användaren använder Produkterna och Tjänsterna under den nästkommande perioden äger Användaren inte rätt till återbetalning.

(5) Avgifter och arvoden återbetalas inte, med undantag av nedanstående:

* (i) Användaren erlagt överenskomna förskottsinbetalningar för flera perioder och beslutar att avbeställa under sådan förbetald period. I sådant fall kommer Brottsportalen att återbetala eventuell mellanskillnad mellan det inbetalda beloppet och det belopp som skulle ha erlagts enligt Brottsportalen vid den tiden gällande standardprislista, och inte enligt det specialpris som erbjöds vid prenumerationstillfället;
* (ii) Användarens prenumeration upphör före utgången av en period som Användaren erlagt betalning för, på grund av att Användaren inte uppfyller de krav som anges i Användaravtalet, i vilket fall Brottsportalen skall återbetala sådant belopp för outnyttjad period i enlighet med Brottsportalen från tid till annan gällande återbetalningspolicy (med undantag för eventuella fasta startarvoden); eller
* (iii) Brottsportalen säger upp Användaravtalet av andra skäl än de ovannämnda eller av skäl som anges i Användaravtalet före utgången av en period som Användaren har erlagt betalning för, varvid Brottsportalen skall återbetala belopp för sådan outnyttjad period enligt en pro rata basis (med undantag för fasta startarvoden).

(6) I dessa Betalningsvillkor avser termen ”Användaravtalet” det avtal om prenumeration på produkter och/eller tjänster från Brottsportalen som dessa Betalningsvillkor utgör en bilaga till. Alla andra definierade termer som används i dessa betalningsvillkor skall ha den betydelse som anges i Användaravtalet.

Kontakta Brottsportalen.

info@brottsportalen.se