Problem vid stöld av verktyg och maskiner.

· Självrisk vid stöld vanligen mellan 9 000 – 22 500 kr, även högre och lägre självrisker kan förekomma.
· Onödiga utgifter i företaget, varje krona måste arbetas in.
· Nedskrivning av ersättningen från försäkringsbolaget kan förekomma, s.k. åldersavdrag.
· Avbrott i verksamheten.
· Tjuven kan bli rättmätig ägare till dina verktyg och maskiner.
· Ta fram kvitto och underlag till försäkringsbolag, tar tid och kraft från ordinarie arbetstid.

Räkneexempel

A)

Stöld ​​ ​30 000

Självrisk
-22 500

____________________________________________________________________

Ersättning före åldersavdrag ​ 7 500

M.a.o. stjäls det för 30 000, blir din ersättning bästa fall 7 500 kronor.
Har verktygen några år på nacken, kan ersättningen bli lägre (se ex B).

B)

Du kan dessutom få åldersavdrag på dina verktyg maskiner om de har några år på nacken, då blir ersättningen ännu lägre.
Åldersavdraget beräknas på det totala beloppet 30 000 (om det är åldersavdrag på allt).

Blir det åldersavdrag med 20 % = 30 000 – 20% = 24 000

Ersättning efter avdrag 24 000 – 22 500 i självrisk = Det utbetalas endast 1 500 kronor från din försäkring.

Med Brottsportalens lösning, blir effekten:

. Du sparar tid och pengar med Brottsportalen.
. Undviker att bli utsatt för inbrott. Enligt polisen egna studier i Sverige och internationellt minskar inbrotten med märk-DNA 50 – 85 % färre inbrott.
. Det blir lättare att återfå stulna saker, då polisen kan binda tjuven till stölden.
. En skadeanmälan kan timmar att utföra, med Brottsportalens tjänster tar det bara några minuter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information, vi har 25 år i branschen och kan entreprenadverksamhet.Tfn 0727-320700 -- info@brottsportalen.se